Menu Zamknij

Pekabex Projekt Sp. z o.o. S.K.A.

O Spółce

Pekabex Projekt Sp. z o.o. S.K.A.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000487678, posiadająca NIP: 7811889985, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł wpłaconym w całości.

Kontakt

Pekabex Projekt Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań

NIP: 7811889985
REGON: 302592509
KRS: 0000487678